Ευθύνες περί αδέσποτων στο Ναύπλιο


Είναι αλήθεια ότι σε μία τόσο όμορφη πόλη όπως το Ναύπλιο υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα. Επανερχόμαστε λοιπόν στο φλέγον αυτό ζήτημα μετά και από προηγούμενη δημοσίευση που είχαμε κάνει για τις φόλες στο Ναύπλιο και είχαμε υποσχεθεί ότι θα αναφερθούμε εκτενέστερα στις ευθύνες των αρμόδιων αλλά και του φιλοζωικού συλλόγου.

Για να αναφερθούμε στις ευθύνες των αρμόδιων και του φιλοζωικού συλλόγου θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τι ακριβώς έχουνε κάνει και οι δύο πλευρές.

Από την πλευρά του λοιπόν ο Δήμος Ναυπλίου σύμφωνα και με έγγραφο που εστάλη από τον ίδιο τον Δήμο Ναυπλίου προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει κάνει τα παρακάτω:

Όσα έχει υλοποιήσει ο Δήμος Ναυπλίου αναφορικά με τα αδέσποτα
  1. Έχει συσταθεί πενταμελή επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  2. Έχει συγκροτηθεί συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων. 
  3. Έχει οριστεί διαχειριστής του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ναυπλιέων. Πρόκειται για την κ. Νίκη Παναγή. Τα τηλέφωνα για καταγγελίες  πολιτών είναι : 2752361307 & 2752361300 (nafpldim@otenet.gr).
  4. Έχει υπογράψει διαδοχικές ετήσιες συμβάσεις από την δημοσίευση του Νόμου, δηλαδή από το έτος 2012 με ιδιώτη κτηνίατρο (Κωνσταντίνος Χασάπης) για εργασίες παροχής κτηνιατρικής φροντίδας (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, κ.λ.π.) καθώς και στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς που περισυλλέγονται από κοινόχρηστους χώρους ή δημόσιες εγκαταστάσεις του Δήμου Ναυπλιέων.
  5. Είχε ανατεθεί σύμβαση σε κέντρο φιλοξενίας ζώων, η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων ύστερα από την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας και μέχρι την αποθεραπεία τους και την επαναφορά  στο φυσικό τους περιβάλλον, έναντι ποσού 10.000,00€, εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. Η ανωτέρω ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη λόγω του ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε υποδομή με κατάλληλες σχετικές εγκαταστάσεις ούτε και λειτουργία Δημοτικού κτηνιατρείου.
  6. Έχουν πραγματοποιηθεί για το έτος 2016 και για το έτος 2017 οι παρακάτω ενέργειες:
Α/Α Ηλεκτρονική Σήμανση Σκύλων Αντιλυσσικοί Εμβολιασμοί Σκύλων Στειρώσεις Σκύλων Εμβολιασμοί Αποπαρασιτώσεις Σκύλων Υιοθεσίες Σκύλων
Έτος 2016 80 80 60 80 40
Έτος 2017 70 70 50 70 3

Όσον αφορά λοιπόν το νούμερο 1 την πενταμελή επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς η οποία σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 78ΚΛΩΚΦ-ΔΤ8 απόφαση του Δημάρχου που έχει αναρτηθεί στην διαύγεια, συγκροτείται η πενταμελής επιτροπή διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς το 2015.

Παράλληλα το 2015 έγινε και εκ νέου σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο σύμφωνα με την υπ’αριθμόν ΩΖΜΔΩΚΦ-5ΤΩ που έχει επίσης αναρτηθεί στην διαύγεια και έχει κάτι πολύ κοινό με την απόφαση για την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής για την διαχείριση των αδέσποτων.

Παράλληλα το 2017 έγινε η πρώτη σύμβαση για την φιλοξενία των προς περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς με την υπ’αριθμόν Ψ87ΕΩΚΦ-ΑΟΔ απόφαση του Δημάρχου η οποία επίσης έχει αναρτηθεί στην διαύγεια, και επιπλέον έχει ανανεωθεί από την υπ’αριθμόν ΨΩΩΟΩΚΦ-Φ7Ν απόφαση του Δημάρχου επίσης αναρτημένη στην διαύγεια η οποία εν συνεχεία ανανεώθηκε με την υπ’αριθμόν ΨΦΛ2ΩΚΦ-ΖΟ3 απόφαση του Δημάρχου επίσης αναρτημένη στην διαύγεια.

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στα στοιχεία των μελών της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στις κατά σειρά συμβάσεις για την φιλοξενία των προς περίθαλψη αδέσποτων ζώων θα ανακαλύψει κάτι το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο  ενδιαφέρον όσον αφορά το κοινά ονόματα  που υπάρχουν μεταξύ τους.

Όσον αφορά τα νούμερα που αναφέρονται στις στειρώσεις και στις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων για τα έτη 2016 και 2017 θα πρέπει να αναφέρουμε μόνο ότι το έργο του Δήμου Ναυπλίου είναι αισθητά μειωμένο καθώς και οι στειρώσεις μειώθηκαν αλλά και οι φιλοξενίες.

Πράγμα που όμως δεν δείχνει μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων καθότι το 2016 οι στειρώσεις αδέσποτων σκύλων ανέρχονται στις 60 και οι υιοθεσίες αδέσποτων σκύλων φτάνουν τις 40, ενώ το 2017 οι στειρώσεις αδέσποτων σκύλων ανέρχονται στις 50 ενώ οι υιοθεσίες είναι δραματικά μειωμένες και φτάνουν μόλις τις 3! Αυτό αποδεικνύει λοιπόν ότι ο πληθυσμός των αδέσποτων δεν μειώθηκε καθόλου από το 2017 μέχρι και σήμερα αλλά αντιθέτως συνεχώς αυξάνεται.

Αυτό δείχνει ότι ο Δήμος Ναυπλίου δεν έχει κάνει κανένα ουσιαστικό έργο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

Όσον αφορά το θέμα της φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ναυπλίου

Επίσης αξίζει πραγματικά  να αναφερθούμε στον νόμο 4039/2012, ο οποίος στο  άρθρο 9 παράγραφος 2  λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι οφείλει να έχει ο κάθε Δήμος ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και ένα δημοτικό κτηνιατρείο. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι ο Δήμος Ναυπλίου ούτε δημοτικό κτηνιατρείο έχει με αποτέλεσμα να πληρώνει ιδιώτες κτηνιάτρους, αλλά ούτε και καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς με αποτέλεσμα και πάλι να πληρώνει για ενοικίαση τέτοιου χώρου κάποιον ιδιώτη. 

Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς εν αντιθέσει με τον χώρο που έχει μισθώσει ο Δήμος Ναυπλίου δέχεται όλα τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που είτε περισυλλέχθηκαν ως επιθετικά, είτε βρέθηκαν τραυματισμένα είτε απλώς κινδυνεύουν από φόλες και περισυλλέγονται μέχρι να καταφέρουν να υιοθετηθούν.

 Ο χώρος που έχει μισθώσει ο Δήμος Ναυπλίου δέχεται μόνο άρρωστα ή χειρουργημένα σκυλιά καθότι για να δεχτεί και σκυλιά τα οποία έχουν περισυλλεγεί ως επιθετικά ή περισυλλέχθηκαν για να μην κινδυνεύουν από φόλες μέχρι να υιοθετηθούν το κόστος προφανώς για τον Δήμο Ναυπλίου θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Μήπως θα ήταν ποιο λογικό  λοιπόν να σταματήσει ο Δήμος Ναυπλίου  αυτή την μίσθωση που μόνο λύση δεν αποτελεί όπως όλα δείχνουν και να φροντίσει να δημιουργήσει άμεσα ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ώστε να φιλοξενούνται περισσότερα αδέσποτα σκυλιά ώστε να διαλυθούν σιγά σιγά και οι επικίνδυνες αγέλες στους δρόμους;

Που οφείλεται αυτή η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων στο Ναύπλιο;

Όσον αφορά όμως τον ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό των αδέσποτων σκυλιών που βρίσκονται στην πόλη αφού δυστυχώς έχουμε φαινόμενα εγκατάλειψης σκυλιών στο Ναύπλιο σχεδόν κάθε μέρα.
Που οφείλεται όμως αυτό; Οφείλεται κατά βάση σε δύο παράγοντες.

Ο 1ος παράγοντας λοιπόν είναι η ασυνειδησία των ιδιοκτητών των σκύλων που μετά γίνονται αδέσποτοι αφού σταδιακά δεν τους θέλουν οι ιδιοκτήτες τους και τους εγκαταλείπουν.

Ο 2ος παράγοντας είναι μη τοποθέτηση microchip λόγο του υψηλού κόστους που υπάρχει. Και μιας και μιλάμε για υψηλό κόστος στην τοποθέτηση του microchip αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν ύστερα από έρευνα φίλων του posters προκύπτει ότι  η τοποθέτηση του microchip σε οποιοδήποτε κτηνιατρείο στο Ναύπλιο κοστίζει κατά μέσο όρο στα 25-30€, την ίδια στιγμή που στο  internet το ίδιο microchip κοστίζει μόλις 9,19€ δηλαδή στο ένα τρίτο της τιμής που το πουλάνε οι κτηνίατροι στο Ναύπλιο.

Είναι ολοφάνερο όμως ότι τόσο η ελευθερία της αγοράς όσο και η μειωμένη ευσυνειδησία  των κτηνιάτρων οδηγούν στην ακρίβεια με σκοπό το κέρδος και αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του προβλήματος της εγκατάλειψης των σκυλιών αφού η έλλειψη του microchip ουσιαστικά καθιστά αδύνατο το να βρεθεί ο ιδιοκτήτης.

Επάνω σε αυτό το ζήτημα κανονικά δεν θα έπρεπε κανονικά να έχει τοποθετηθεί δημόσια με ανακοίνωσή του και να το καταγγείλει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ναυπλίου απαιτώντας παράλληλα την μείωση των τιμών στα microchip ακόμα και κατά 70% προκειμένου να μπορούν όλοι να τσιπάρουν τα σκυλιά τους κάτι το οποίο θα είχε φυσικά ως αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να εγκαταλείψει το σκυλί του αφού θα μπορούσαν οι αρμόδιες αρχές να τον βρουν αμέσως και να του επιβάλουν το ανάλογο πρόστιμο έτσι ώστε να μην διανοηθεί να προσπαθήσει ξανά να εγκαταλείψει το σκυλί του;

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουν στην διάθεσή τους όλες οι αρμόδιες σύμφωνα με τον νόμο αρχές το ειδικό μηχάνημα ελέγχου(scanner) για τοποθέτηση microchip στα σκυλιά ώστε να μπορούν να ελέγξουν και το παραμικρό δεσποζόμενο σκυλί για τυχόν έλλειψη microchip και επιβολή των σχετικών προστίμων στον ιδιοκτήτη με σκοπό να συνετιστεί και να τοποθετήσει microchip στο σκυλί του όπως φυσικά προβλέπει ο νόμος.

Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα που είναι ποιο;

Μα φυσικά το αν έχει κάνει κάποια έγγραφη αίτηση ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ναυπλίου προς όλες τις αρμόδιες αρχές που σύμφωνα με τον νόμο είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν ειδικό μηχάνημα scanner και να ελέγχουν όλα τα δεσποζόμενα σκυλιά για την ύπαρξη ή μη του microchip και να επιβάλλουν το ανάλογο πρόστιμο στον ιδιοκτήτη όποιου σκυλιού εντοπιστεί χωρίς microchip, για να ενημερωθεί σχετικά με την διαθεσιμότητα του ειδικού scanner από όλες τις αρμόδιες κατά τον νόμο αρχές.

Φαίνεται πως τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και οι ελλείψεις που ανακαλύπτουμε πάνω στο φλέγον ζήτημα των αδέσποτων είναι ακόμα περισσότερες.

Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα επιτέλους να αφήσουν οι φιλοζωικοί σύλλογοι κατά μέρους τις γνωστές τους κόντρες για τα καταφύγια και να φροντίσουν να συνεργαστούν με τους Δήμους με σκοπό να τους πιέσουν να φτιάξουν καταφύγια που όμως για ευνόητους λόγους θα τα διαχειρίζονται οι Δήμοι και όχι οι φιλοζωικοί σύλλογοι;

Σε συνεργασία με το PostersBlog


0 Σχόλια