Απάντηση αναγνώστη στην καταγγελία του Φιλοζωικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο Άργος» για το κλείσιμο του καταφυγίου του Δήμου Τρικκαίων

Διαβάζοντας την καταγγελία του  Φιλοζωικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο Άργος» σχετικά με το κλείσιμο του καταφυγίου του Δήμου Τρικκαίων αναρωτήθηκα πολλές φορές αν αυτός ο φιλοζωικός σύλλογος έπραξε το παραμικρό για να απαιτήσει από τον Δήμο Τρικκαίων την νομιμοποιήση του καταφυγίου.

Απάντηση λοιπόν δεν κατάφερα να βρω διαβάζοντας το κείμενο παρά μόνο ερωτηματικά. Έλα μου όμως που αυτά τα ερωτηματικά με τυρανάνε! Για αυτό και εγ΄ωλοιπόν αποφάσισα ότι πρέπει τα ερωτηματικά μου αυτά να τα μοιραστώ μαζί σας.

Πάμε να δούμε μαζί λοιπόν παρακάτω αυτά τα ερωτηματικά.

 Πρώτον και κυριότερο δεν αναφέρει πουθενά ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρικάλων αν έκανε κάποια νομική ενέργεια έτσι ώστε να υποχρεώσειτον Δήμο Τρικκαίων να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει τον νόμο.
Και διερωτόμαι λοιπόν εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δε θα έπρεπε ως φιλοζωικός σύλλογς να έχει προβεί σε μία καταγγελία στον αρμόδιο εισαγγελέα έτσι ώστε να γίνει μία εισαγγελική έρευνα σε βάρος το Δήμου και να υποχρέωναι έτσι τον Δήμο να εφαρμόσει τον νόμο και να εκδόσει άδεια λειτουργίας έστω αυτού του ιδιωτικού καταφυγίου που τελικά κλείνει εφόσον ο Δήμος Τρικκαίων δεν διαθέτει δικό του δημοτικό καταφύγιο όπως προβλέπει ο νόμος 4039/2012 άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 που αναφέρουν ρητά ότι:
Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς
«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να
μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από
συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και
σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με
τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του
ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία
που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να
διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων
σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και
ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των
εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του
ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι
φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.»

2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή
συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή
διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων
συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με
ενδιαφερόμενα φιλoζωικά σωματεία και ενώσεις ή και
εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή
παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από
ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται
και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια
αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους
προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και
λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα
ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.
Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από
την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με
το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόμενα από την
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιμα
καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. [Αρχή
Τροποποίησης]«Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να
ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωματεία
και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό
προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την
τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο
εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και
του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.».

Όπως φαίνεται από την καταγγελία του φιλοζωικού συλλόγου σε καμία νομική ενέργεια δεν έχει προβεί το συγκεκριμένο φιλοζωικό σωματείο.
Επιπλέον είναι τόσο δύσκολο ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρικάλων να καταθέσει μία ένσταση  στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας ενάντια στο κλείσιμο του καταφυγίου και να υποβάλλει μήνυση εναντίον του Δήμου για παραβίαση του νόμου;
Εγώ αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω και γράφω αυτά τα λίγα λόγια που εκφράζουν την σκέψη μου όχι για να καταγγείλω τον φιλοζωικό σύλλογο με τον οποίο προς θεού δεν έχω τίποτα να χωρίσω απλά εκφράζω τις σκέψεις μου και παράλληλα προσπαθώ να μην προσβάλλω καθόλου το έργο του Συγκεκριμένου φιλοζωικού συλλόγου που από ότι φάινεται από το κειμενό του είναι μεγάλο και μπράβο του.

0 Σχόλια